* כל הדוחות מוצגים בפורמט   PDF      (לחץ להורדה)

 

דוחות כספיים לשנת 2013 :

 

דוחות כספיים לשנת 2012 :