* כל הדוחות מוצגים בפורמט PDF  (להורדה)     

 

דוחות כספיים לשנת 2014 :

 

All reports are on PDF files *

 

: Financial reports of 2014

 

Report - March 2014

דוחות כספיים לשנת 2015 : 

: Financial reports of 2015

 

Report - March 2015

Report - June 2015

Report - September 2015