* כל הדוחות מוצגים בפורמט   PDF      (לחץ להורדה)

 

דוחות כספיים לשנת 2014 :

 

דוחות כספיים לשנת 2015 :